Geschiedenis

Tijdens een smartlappenmiddag in oktober 1996 raakte een vijftal Schijndelse vrouwen zo enthousiast dat zij besloten zelf een koor op te richten. Hun enthousiasme sloeg over op meer vrouwen en al snel werd de groep uitgebreid met muzikanten.
Het repertoire bestond met name uit vrolijke levensliederen, maatschappijkritische liederen, enkele smartlappen en populaire liedjes. 
Aanvankelijk begeleid door gitaar, later aangevuld met dwarsfluit, viool en accordeon. Het aantal koorleden groeide gestaag en al snel moest er een naam komen omdat het eerste optreden niet lang uitbleef.
Na enige discussie werd voor de naam "Betje Wolff" gekozen.
                                                                                                  
                                                                              Betje Wolff 1738-1804

De braave Eerryk, om zyn gulle en heusche zeeden
Van alle hupze liên bemind,
Liet Clorimeen, zyn waarde kind,
Met Damon in het huwlyk treeden.
Ik weet niet, hoe veel vryers zy
Genoodzaakt was den zak te geeven

Uit: De menuet en de dominees pruik. Elisabeth Wolff, 1772
                                                                                                                                                                                           
Enerzijds is er voor deze naam gekozen omdat in het begin de repetities plaatsvonden in de Betje Wolffstraat. Anderzijds omdat Betje Wolff een van de eerste Nederlandse feministes was. Betje Wolff staat model voor een vrouw die actief in het maatschappelijk leven stond. Het koor Betje Wolff bestaat uit actieve vrouwen die vaak naast een drukke baan ook maatschappelijk betrokken zijn via projecten of vrijwilligerswerk. 

Smartlappen zingen was al snel geen uitdaging meer en het koor ging op zoek naar een meer passend repertoire.
Er kwamen steeds meer solidariteits- en strijdliederen op het repertoire. Onder andere van De Internationale Nieuwe Scene uit Antwerpen met kritische teksten van Dario Fo over de uitbuiting van mijnwerkers en gastarbeiders en over kinderarbeid. Nog steeds staan enkele van deze liederen op het repertoire en die worden vol vuur gezongen.
Betje Wolff brengt nu liederen uit alle hoeken van de wereld. Bijna altijd in de oorspronkelijke taal gezongen. Vrolijke levensliederen, volksliedjes, drinkliederen, liedjes over de liefde, het land, vreugde en verdriet, al dan niet met maatschappijkritische noot. Kortom een zeer divers repertoire.

In 2011 bestond Betje Wolff 15 jaar en het koor heeft dit uitbundig gevierd met een vierdaagse reis naar Ierland.
Dit was een onvergetelijke ervaring, fantastisch georganiseerd, met veel optredens in kroegen en op straat. Ierse liedjes zullen dan ook nog lang gezongen worden door Betje Wolff..